1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Svenska Spaniel och Retrieverklubbens kommittéer bereder och lämnar förslag i ärenden inom sitt verksamhetsområde. Här kan du läsa mer om vad de gör och hur du kommer i kontakt med dem.

Kommitté och Hs - så fungerar det


Svenska Spaniel och Retrieverklubbens kommittéer arbetar på Huvudstyrelsens uppdrag, med frågor inom specifika områden. Vilka frågor en kommitté ska behandla och inom vilka områden kommittén har rätt att fatta beslut, regleras i delegeringsordningen som Huvudstyrelsen upprättar. I delegeringsordningen för respektive kommitté regleras också vilka arbetsuppgifter och uppdrag kommittén har att arbeta med.

Kommitténs beslut fastställs alltid slutgiltigt av Huvudstyrelsen genom godkännande av upprättade protokoll. De mötesprotokoll som kommittéerna upprättar publiceras tillsammans med det huvudstyrelseprotokoll de fastställs i.


Huvudstyrelsen utser kommittéerna


Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Huvudstyrelsen. Till kommittén knyts därefter personer med goda kunskaper inom kommitténs område och goda kontakter inom organisationen. Till kommittén kan knytas ytterligare personer som dock inte har rösträtt. Det kan vara exempelvis tjänstemän från kansliet eller personer med speciell kunskap inom kommitténs ansvarsområde.


Huvudstyrelsens och kommittéernas protokoll >>

Klubbens stadgar >>