1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Vill du veta mer?

 


Vi vill delta i officiella aktiviteter inom klubben med vår hund. Vem ska vara medlem?

Då måste hundens ägare vara medlem i SSRK. Är ni flera inom hushållet som är aktiva med hunden? Startar ni på prov till exempel ska även hundföraren vara medlem i någon del av Svenska Kennelklubben organisation. Då är vi ett bra val. SSRK är anslutet till SKK och när en i familjen är medlem kostar det extra medlemskapet i SSRK bara 150 kr per år.


Varför är det billigare att vara familjemedlem?

Vi vill att alla i hushållet som är aktiva med sina hundar är fullvärdiga medlemmar och det blir man som familjemedlem. Därför rabatten. Dock skickar vi bara ett exemplar av Apportören, klubbens tidning, till varje familj. Den får ni alltså dela på.


Vad innebär mitt medlemskap för mig som ägare av spaniel och/eller retriever?

Du får tillgång till utbildning, träning och klubbträffar


Mycket av klubbens verksamheter bedrivs i avdelningarna, 14 stycken som täcker landet - från SSRK Södra till SSRK Norrbotten. Här möter du andra hundägare som delar ditt intresse. Var du bor avgör vilken avdelning du knyts till.


Du får rätt att delta i SSRKs utställningar, jaktprov och viltspårprov. Du kan också delta i kurser för att utbilda dig och din hund. SSRK är en specialklubb direkt underställd Svenska Kennelklubben. Som medlem i SSRK kan du därmed, i vissa fall, delta även på andra klubbars arrangemang.


Du får möjlighet att påverka klubben och dess rasers utveckling.


Du får klubbtidningen Apportören som utkommer fyra gånger per år.


Genom ditt medlemskap får du också erbjudanden från klubbens sponsorer.


Vad är en SSRK-avdelning?

Varje avdelning har en styrelse som ansvarar för lokala och regionala aktiviteter som utställningar, jaktprov och kurser. Här har du möjlighet att själv bli aktiv. Att vara funktionär på utställning eller prov är alltid lärorikt och din insats kommer garanterat att uppskattas av de som håller i aktiviteten.


Varje avdelning har en egen webbplats där du fortlöpande kan följa vad som händer inom avdelningen. Du hittar en länkar till avdelningarna högst upp här på sidan (under SSRK Avdelningar).


Man löser medlemskapet för ett år i taget. Då är det väl bäst att vänta med att bli medlem till årsskiftet?

Nej, medlemskapet är rullande. Du är alltså medlem ett år från det datum du gör din första betalning.


Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor om mitt medlemskap?

Då är du välkommen att kontakta SSRKs medlemskontakt >>, som sköter medlemsregistret och har hand om medlemsärenden.


 

Annons