1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Huvudstyrelsens sammanträden och protokoll

samt protokoll från SSRKs kommittéer


 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 19 - 20 maj 2017
Protokoll >>
Bilagor
§ 180 >>
§ 192 >>
§ 193 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2017-04-26 >>
Tollingjaktkommittén 2017-05-07 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2017-05-04 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-04-12 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 21 - 22 april 2017

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén 2017-03-20 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2017-03-23 >>

Viltspårkommittén 2017-04-06 och 2017-04-11 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-02-06 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-03-06 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 18 - 19 februari 2017

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén 2017-01-16 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2017-01-08 >>

Viltspårkommittén 2017-01-26 >>

Spanieljaktkommittén 2017-02-13 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-11-07 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-11-29 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 26 - 27 november 2016

Protokoll >>

Bilagor till HS-protokollet >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Exteriörkommittén 2016-06-15 >>

Retrieverjaktkommittén 2016-10-20-21 >>

Tollingjaktkommittén 2016-11-14 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-09-19 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-11-15 >>

Utbildningskommittén 2016-08-31 >>

Viltspårkommittén 2016-10-30 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-09-13 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-10-11 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 3 - 4 september 2016

Protokoll inkl. bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-08-03 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-08-18 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-08-02 >>

 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 2 - 3 juli 2016

Protokoll inkl. bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-05-30 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-06-21 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-05-03 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-06-07 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-06-14 >>
Viltspårkommittén 2016-06-19 >>

 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 14 maj

Protokoll >>

Bilagor

§§ 187, 195, 205, 207, 209, 210 >>

§ 206, sid 1-13 >>

§ 206, sid 14-35 >>

Webbmaster beklagar att bilagan till § 206 av semestertekniska är uppdelad i två pdf:er

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-04-28 >>

Viltspårkommittén 2016-05-02 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 3 maj

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 22 - 23 april 2016

Protokoll >>

Bilaga §104 >>

Bilaga §123 >>

Bilaga §149 (B-prov) >>

Bilaga §149 (A-prov) >>

Bilaga §158 >>

Bilaga §159 >>

Bilaga §170 >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2016-04-07 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-02-28 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp Bilaga §149 (B-prov) >>
2016-04-06 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2016-01-27 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2016-02-28 >>
Tollingjaktkommittén 2016-04-07 >>
Viltspårkommittén 2016-03-14 >>

Viltspårkommittén 2016-04-11 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 6 - 7 februari 2016

Protokoll >>

Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2015-12-10 >>

Spanieljaktkommittén 2015-11-25 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-12-22 >>
Utbildningskommittén 2016-01-11 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-01-24 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2015-11-28 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2016-01-06 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2015-12-09 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2015-12-22 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2015-11-11 >>
Viltspårkommittén 2016-01-23 >>

Viltspårkommittén 2015-10-22 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 21 - 22 november 2015
Protokoll >>

Bilagor

§398, §410, §411, §429 >>

§442, §461 >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Spanieljaktkommittén 2015-11-09 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-09-22 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-10-20 >>
Tollingjaktkommittén 2015-10-07 >>
UK/DUG-Arbetsgrupp 2015-09-22 >>
UK/DUG-Arbetsgrupp 2015-10-08 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning – Retriever 2015-10-14 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning – Retriever 2015-10-21 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning – Retriever 2015-10-28 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 5 - 6 september 2015
Protokoll och bilagor >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Tollingjaktkommittén 2015-08-19 >>
Viltspårkommittén 2015-07-26 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning 2015-08-24 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 4 - 5 juli 2015

Protokoll >>

Bilagor >> (§221 och §251)

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Utbildningskommittén/DUG 2015-05-30 >>

Utbildningskommittén/DUG 2015-06-27 >>

 

Huvudstyrelsens konstituerande sammanträde 24 maj 2015

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 22 - 23 maj 2015

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén 2015-04-28 >>

Viltspårkommittén 2015-05-10 >>

 

Huvudstyrelsens telefonmöte 11 maj 2015

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 17 - 18 april 2015

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2015-02-04 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-03-31 >>
Utbildningskommittén/DUG 2015-02-15 >>
Utbildningskommittén/DUG 2015-02-21 >>
Utbildningskommittén/DUG 2015-03-29 >>
Viltspårkommittén 2015-04-14 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 25 februari 2015 (per capsulam)

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 16 februari 2015 (per capsulam)

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 31 januari - 1 februari 2015

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Utbildningskommittén/DUG 2014-11-16 >>

Retrieverjaktkommittén 2015-01-13 >>
Spanieljaktkommittén 2015-01-15 >>
Tollingjaktkommittén 2015-01-14 >>
Tollingjaktkommittén 2015-01-18 >>

 

 

 

 Regler för fakturor. reseräkningar och ersättning för utlägg

 

Från och med 22 maj 2017 ska samtliga fakturor, reseräkningar och begäran om ersättning för utlägg gå till den här adressen:

 

SSRK
c/o Torbjörn Håkansson
Kabbelöksvägen 1
247 97 Flyinge

 

Fakturor
Felaktigt adresserade fakturor kommer att returneras.

Fakturan ska innehålla referensperson i SSRKs styrelse
alternativt namn på kontaktperson och den kommitté som ansvarar för fakturan.
På fakturan ska det framgå organisationsnummer eller att du som privatperson har F-skattesedel.

 

Reseräkningar
Reseräkningar ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja reseräkningen. Det ska tydligt framgå vad resan avser, samt eventuell kommitté. Glöm inte att ange personnummer och konto för utbetalning.

Blankett för reseräkning >>

 

Ersättningar
Begäran om kostnadsersättning för utlägg ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja begäran. Glöm inte att ange personnummer och konto för utbetalning.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SSRKs kassör Torbjörn Håkansson på kassor@ssrk.se >>

 

 

 

Huvudstyrelsens sammanträden och protokoll

samt protokoll från SSRKs kommittéer 2006 - 2014

Vi beklagar att protokollen från 2011 - 2013 för närvarande inte kan visas på hemsidan. Arbetet med att flytta dokumenten från en äldre server pågår.

Huvudstyrelsens protokoll från 2006 - 2010 är tillgängliga >>Huvudstyrelsens möte 15 - 16 november 2014

Protokoll >>

VU-beslut >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2014-09-16 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-09-25 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-10-27 >>
Viltspårkommittén 2014-11-12 >>
Kommittén för funktion och mentalitet 2014-10-08 >>
Ungdomskommittén 2014-10-25 >>

Tollingjaktkommittén 2014-09-22 >>

Tollingjaktkommittén 2014-11-02 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 30 - 31 augusti 2014

Protokoll >>

VU-beslut >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Extriörkommittén 2014-06-10 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-02-25 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-04-01 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-05-06 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-07-08 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-08-05 >>
Viltspårkommittén 2014-05-24 >>
Viltspårkommittén 2014-06-15 >>
Viltspårkommittén 2014-08-20 >>
Tollingjaktkommittén 2014-08-17 >>
Utbildningskommittén 2014-05-23 >>
Utbildningskommittén/DUG 2014-06-29 >>
Utbildningskommittén/DUG 2014-07-17 >>

 

Huvudstyrelsens möte 17 maj 2014

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Spanieljaktkommittén 2014-05-01 >>


Huvudstyrelsens möte 12 april 2014

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Viltspårkommittén 2014-04-06 >>

 

Huvudstyrelsens möte 15 - 16 februari 2014
Protokoll § 1 - 50 >>
Protokoll § 51 - 97 >>
Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2014-01-20 >>
Extriörkommittén 2013-11-14 >>
Extriörkommittén 2014-01-28 >>

Retrieverjaktkommittén A 2013-10-16 >>
Retrieverjaktkommittén A 2013-11-21 >>
Retrieverjaktkommittén B 2013-11-19 >>
Retrieverjaktkommittén A och B 2014-01-14 >>

Spanieljaktkommittén 2014-01-29 >>
Viltspårkommittén 2013-11-23 >>
Viltspårkommittén 2014-02-04 >>
Tollingjaktkommittén 2013-12-05 >>
Tollingjaktkommittén 2014-01-15 >>
Utbildningskommittén 2014-01-19 >>

Ungdomskommittén 2013-09-08 >>
Ungdomskommittén 2013-11-22-23 >>
Ungdomskommittén 2014-01-19 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 2 - 3 november 2013

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommitté A 2013-08-13 >>

Retrieverjaktkommitté B 2013-08-29 >>

Retrieverjaktkommitté B 2013-10-14 >>

Spanieljaktkommittén 2013-08-12 >>

Utbildningskommittén 2013-10-03 >>

Utbildningskommittén 2013-10-14 >>

Utbildningskommittén 2013-10-15 >>

Viltspårkommittén 2013-08-22 >>

Viltspårkommittén 2013-10-16 >>

Kommittén för funktion och mentalitet 2013-10-21 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 31 augusti - 1 september, 2013 

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén B 2013-07-04 >>

Exteriörkommittén 2013-07-22  >>

Kommittén för funktion och mentalitet 2013-08-15 >>

Retrieverjaktkommittén A 2013-07-02 >>

Tollingjaktkommittén 2013-08-19 >>

Utbildningskommittén 2013-07-17 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 29 - 30 juni 2013

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Tollingjaktkommittén 13-06-10 >> 

 

 

HS konstituerande sammanträde 26 maj 2013

Protokoll >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 24 maj 2013

Protokoll >>

Bilagor >> (§ 211)
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén, 2013-05-12 >>
Viltspårkommittén, 2013-05-14 >>
Ungdomskommittén, 2013-04-07 >>
Retrieverjaktkommitté B, 2013-05-08 >>
Retrieverjaktkommitté A, 2013-05-07 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 12 april 2013

Protokoll >>

Bilaga >> (§ 161)
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Retrieverjaktkommitté B 2013-03-27 >>

Utbildningskommittén 2013-03-29 >>

 


Huvudstyrelsens möte 9 - 10 mars 2013

Protokoll >>

Bilagor >> (§§ 79, 83, 91, 95 - 100)

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2013-01-28 >>
Exteriörkommittén 2013-01-28 >>

Informationskommittén 2013-02-04 >>

Retrieverjaktkommitté A 2013-01-22 >>
Retrieverjaktkommitté A 2013-02-05 >>
Retrieverjaktkommitté B 2013-01-24 >>
Retrieverjaktkommitté B 2013-02-21 >>

Spanieljaktkommittén 2013-01-30 >>
Tollingjaktkommittén 2013-02-27 >>

 

 

Huvudstyrelsen per capsulam 6 februari 2013

Protokoll >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 12 – 13 januari 2013

Protokoll >>

Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2012-11-28 >>
Exteriörkommittén 2012-10-10 >>

Exteriörkommittén 2012-12-11 >>

Retrieverjaktkommitté A 2012-12-11 >>
Retrieverjaktkommitté A och B 2013-01-03 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-11-22 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-12-13 >>
Tollingjaktkommittén 2012-12-27 >>
Ungdomskommittén 2012-11-24 - 25 >>
Utbildningskommittén 2012-10-23 >>
Utbildningskommittén 2012-12-16 >>
Viltspårkommittén 2012-08-22 >>

Viltspårkommittén 2012-11-11 >>

Viltspårkommittén 2012-12-27 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 2 - 3 - 4 november 2012

Protokoll >>

Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Exteriörkommittén 2012-10-10 >>
Exteriörkommittén 2012-10-24 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-08-16 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-09-20 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-10-16 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-07-04 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-09-18 >>
Tollingjaktkommittén 2012-10-18 >>
Ungdomskommittén 2012-07-13 >>
Ungdomskommittén 2012-09-22 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 1 – 2 september 2012

Protokoll >>

Bilaga till § 308, Policy för uppvaktningar >>

Bilaga till § 323, Kostnadsersättningar >>

Bilaga till § 344, Mångfaldspolicy >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2012-08-21 >>
Exteriörkommittén 12-07-11 >>

Exteriörkommittén 12-07-27 >>

Exteriörkommittén 12-08-21 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-07-05 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-08-14 >>
Tollingjaktkommittén 2012-08-28 >>

Utbildningskommittén 2012-07-29 >>

Utbildningskommittén 2012-08-08 >>

Viltspårkommittén 2012-06-27 >>

 

 


Huvudstyrelsens möte 28 juli 2012 >>

Protokoll inklusive två bilagor till § 285


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Spanieljaktkommittén 2012-07-18 >>


HS-möte: 16 - 17 juni 2012 >> 

Inga kommittéprotokoll behandlades på detta möte


Konstituerande sammanträde i huvudstyrelsen 

2012-05-13 >>


Huvudstyrelsens möte 11 maj 2012

Huvudstyrelsens protokoll 2012-05-11 >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2012-04-17 >>
Exteriörkommittén 12-05-02 >>
Domarutbildningskommittén 12-04-20 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-04-04 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-04-26 >>
Retrieverjaktkommitté C 12-04-24 >>
Tollingjaktkommittén 12-04-26 >>
Utbildningskommittén 2012-03-25 >>

Informationskommittén 2012-01-16 >>

 


Huvudstyrelsens möte 30 - 31 mars 2012

Huvudstyrelsens protokoll 2012-03-30-31 >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:
Arbetsgruppen för mentalitet och funktionsbeskrivning   2012-02-15 >>

Avelskommittén   2012-03-07 >>
Retrieverjaktkommitté B   2012-03-01 >>
Retrieverjaktkommitté C   2012-01-28 >>
Utbildningskommittén   2012-03-06 >>
Utbildningskommittén   2011-10-24 >>
Ungdomskommittén   2012-01-25 >>, 2012-03-03/04 samt 2012-03-14 >>

Viltspårkommittén  2012-03-14 >>


Huvudstyrelsens möte 4 - 5 februari 2012

Huvudstyrelsens protokoll   2012-02-04 - 05  >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén   2011-12-29 >>
Domarutbildningskommittén   2012-01-15 >>
Exteriörkommittén   2012-01-29 >>
Retrieverjaktkommitté A   2011-10-24 >>
Retrieverjaktkommitté A   2012-01-14 - 15 >>
Retrieverjaktkommittén B   2012-01-14 - 15 >>
Spanieljaktkommittén   2012-01-19 >>
Viltspårkommittén   2012-01-25 >>


Huvudstyrelsens möte 17 - 18 december 2011

Huvudstyrelsens protokoll   2011-12-17 - 18  >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Domarutbildningskommittén   2011-11-24 >>
Exteriörkommittén   2011-11-30 >>
Informationskommittén   2011-12-12 >> 
Informationskommittén   2011-11-16 >>
Informationskommittén   2011-09-27 >>
Retrieverjaktkommitté B   2011-11-30 >>
Spanieljaktkommittén   2011-11-23 >>
Tollingjaktkommittén   2011-11-20 >>
Viltspårkommittén   2011-11-17 >>
Viltspårkommittén   2011-12-14 >>

Övriga HS-protokoll från 2011


21 oktober 2011 >>

10 - 11 september 2011 >>

18 - 19 juni 2011 >>

22 maj 2011 >>

20 - 21 maj 2011 >>

8 - 9 april 2011 >>

10 mars 2011 >>

15 - 16 januari 2011 >>

Övriga kommittéprotokoll från 2011

 

Avelskommittén: 29 maj >>
Domarkommittén: 4 oktober >>   17 augusti >>

Exteriörkommittén: 6 oktober >>   18 augusti >>   17 juni >>   6 april >>   11 januari >>
Informationskommittén: 17 februari >>
Redaktionskommittén: 12 september >>   7 juli >>   6 juli >>
Retrieverjaktkommittén: 9 maj >>   12-13 mars >>
Retrieverjaktkommitté A: 22 augusti >>   16 juli >>
Retrieverjaktkommitté B: 4 oktober >>   23 augusti >>
Spanieljaktkommittén: 5 oktober >>   24 augusti >>   12 maj >>
Tollingjaktkommittén: 18 maj >>   10 januari - 1 >>   10 januari – 2 >>
Ungdomskommittén: 30 september >>   12 augusti >>   25 maj >>
Utbildningskommittén: 10 oktober >>   22 augusti >>   16 juli >>   13 mars >>  

12-13 februari >>
Viltspårkommittén: 12 oktober >>   6 september >>   29 juli >>   6 juni >>   15 maj >>  

7 april >>   24 februari >>   13 januari >>

 

HS-protokoll 2006 - 2010 >>

För tidigare protokoll, kontakta kansliet

 

  

Huvudstyrelsens sammanträden och protokoll

samt protokoll från SSRKs kommittéer


Mötesdatum 2017 - 2019

 

2018 års Funktionärsträff  14-15 april

2018 års Representantskapsmöte  2-3 juni

 

2019 års Funktionärsträff  6-7 april

2019 års Fullmäktige  18-19 maj

 

Huvudstyrelsens sammanträden 2017 - 2019

2017  2-3 september, 25-26 november

2018  10-11 februari, 13 april, 1 juni, 18-19 augusti, 6-7 oktober, 1-2 december

2019  16-17 februari, 5 april, 17 maj

 


Justerade protokoll

 

Huvudstyrelsens sammanträde 5 - 6 april 2019
Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde: 

Avelskommittén 2019-03-23 >>

Avelskommittén 2019-03-28 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2019-02-09 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2019-03-19 >>

Informationskommittén 2019-03-19 >>

Retrieverjaktkommittén 2019-03-19 >>

Spanieljaktkommittén 2018-02-12 >>

Ungdomskommittén 2019-04-03 >>

Viltspårkommittén 2019-03-21 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 16 - 17 februari 2019
Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2018-12-30 >>

Avelskommittén 2019-02-12 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-11-20 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2019-01-14 >>

Informationskommittén 2019-01-30 >>

Retrieverjaktkommittén 2019-01-22 >>

Spanieljaktkommittén 2018-01-21 >>

Tollingjaktkommittén 2019-01-31 >>

Tollingjaktkommittén 2019-02-13 >>

Utbildningskommittén 2019-01-28 >>

Viltspårkommittén 2019-01-10 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 1 - 2 december 2018
Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2018-11-25 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-10-22 >>

Retrieverjaktkommittén 2018-10-24 >>

Retrieverjaktkommittén 2018-11-21 >>

Spanieljaktkommittén 2018-11-14 >>

Tollingjaktkommittén 2018-11-24 >>

Viltspårkommittén 2018-11-15 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 6 - 7 oktober 2018
Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-08-13 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-09-17 >>

Retrieverjaktkommittén 2018-09-18 >>

Spanieljaktkommittén 2018-09-13 >>

Tollingjaktkommittén 2018-10-01 >>

Utbildningskommittén 2018-09-27 >>

Viltspårkommittén 2018-09-26 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 18 - 19 augusti 2018
Protokoll >>

Bilagor till § 234 >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-06-14 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-07-05 >>

Retrieverjaktkommittén 2018-07-05 >>

Spanieljaktkommittén 2018-06-28 >>

Ungdomskommittén 2018-07-04 >>

Utbildningskommittén 2018-06-21 >>

Utbildningskommittén 2018-08-07 >>

Viltspårkommittén 2018-08-03 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 1 - 2 juni 2018
Protokoll inkl. bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2018-05-08 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-04-26 >>
Avelskommittén 2018-05-24 >>
Ungdomskommittén 2018-05-06 >>
Spanieljaktkommittén 2018-05-21 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 13 - 14 april 2018
Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2018-04-07 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-02-12 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-03-19 >>

Retrieverjaktkommittén 2018-03-22 >>

Retrieverjaktkommittén 2018-04-11 >>

Spanieljaktkommittén 2018-03-30 >>

Ungdomskommittén 2018-03-25 >>

Utbildningskommittén 2018-03-10 >>

Viltspårkommittén 2018-04-05

 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 10 - 11 februari 2018

Protokoll >>
Bilaga §7, VU-beslut §1 >>
Bilaga §7, VU-beslut §2 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2017-12-12 >>
Avelskommittén 2018-01-27 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-12-04 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-01-08 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2018-01-26 >>
Retrieverjaktkommittén 2018-02-01 >>
Regelrevideringskommittén 2018-01-27-28 >>
Spanieljaktkommittén 2018-01-24 >>
Tollingjaktkommittén 2018-01-13 >>
Utbildningskommittén 2018-01-13 >>
Viltspårkommittén 2018-01-11 >>

 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 25 - 26 november 2017

Protokoll >>
Bilaga §415 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2017-10-31 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-09-04 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-10-26 >>
Informationskommittén 2017-09-26 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-10-09 >>

Retrieverjaktkommittén 2017-11-09 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-11-17 >>
Spanieljaktkommittén 2017-10-20 >>
Tollingjaktkommittén 2017-11-12 >>
Utbildningskommittén 2017-10-04 >>
Utbildningskommittén 2017-11-21 >>
Viltspårkommittén 2017-09-06 >>
Viltspårkommittén 2017-11-09 >>

 

Huvudstyrelsen sammanträde per capsulam 29 oktober 2017

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 2 - 3 september 2017
Protokoll inklusive bilagor >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2017-07-18 >>
Avelskommittén 2017-08-08 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-06-15 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-08-01 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-08-17 >>
Spanieljaktkommittén 2017-08-10 >>
Viltspårkommittén 2017-05-30 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 15 - 16 juli 2017
Protokoll inklusive bilagor §265, §273 och §293 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-05-15 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-06-27 >> inkl. bilaga Arbetsgrupp WT 2017-05-11
Tollingjaktkommittén 2017-07-03 >>

 

Huvudstyrelsens konstituerande möte 21 maj 2017
Protokoll >>

 

 

SSRKs huvudsponsorer

Samarbetspartner

SJF liggande gronNYSSRK är medlem i Svenska Jägareförbundet. Vii har en rad gemensamma intressen och samarbetar i många frågor. Besök gärna Svenska Jägareförbundets hemsida >>

Annons

SSRKs raser

Amerikansk cocker spaniel

Chesapeake bay retriever

Clumber spaniel

Cocker spaniel

Curly coated retriever

Engelsk springer spaniel

Field spaniel

Flatcoated retriever

Golden retriever

Irländsk vattenspaniel

Labrador retriever

Nova scotia duck tolling retriever

Sussex spaniel

Welsh springer spaniel

 

Här hittar du utförlig information om alla våra raser >>

Aktuellt

Nya rutiner för rapporteringen av resultat

Viltspårprov: Information för viltspårfunktionärer >>

Utställning: Information för utställningsfunktionärer >>

GDPR Dataskyddsförordningen

Integritetsskydd för SSRKs medlemmar
SSRKs riktlinje >>

För avdelningar och rasklubbar:

Checklista GDPR >> (Word-fil)

Information om GDPR

SKKs hemsida >> 

Här finner du informationsfilmer, GDPR lagstiftningstexten, samt övrig allmän information vad GDPR innebär för vår verksamhet.

Pdf-filer på ssrk.se

När du klickar på en länk till en pdf så öppnas filen av din webbläsare. Om du sen hämtar en fil till din dator, för att fylla i en blankett eller bara läsa filen, behöver du Adobe Acrobat Reader.

get_acrobatreader  Hämta Acrobat Reader gratis