1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

 

Utbildning till jaktprovsdomare för retriever, tollare och spaniel

 

Planen

2019 års utbildningsplan >> (PDF)

 

Ansökan

Ansökan jaktprovsdomare retriever >> (Ifyllbart Word-dokument)

Ansökan jaktprovsdomare tolling >> (Ifyllbart Word-dokument)

Ansökan jaktprovsdomare spaniel >> (Ifyllbart Word-dokument)

 

Relaterat material

Jaktprovsregler för retriever B-prov >> (PDF)
Jaktprovsregler för retriever A-prov >> (PDF)

Jaktprovsregler för tollingjaktprov >> (PDF)
Jaktprovsregler för spaniel >> (PDF)

 

Vi behöver fler jaktprovsdomare till våra jaktprov

I Sveriges största specialklubb för jakthundsraser utgör jaktproven en viktig del när det gäller avelsutvärderingen av våra hundar. För att jaktprovsverksamheten ska fungera behöver vi engagerade och kunniga jaktprovsdomare.

Nu söker vi fler domare för alla våra provformer – retriever-, spaniel- och tollingprov.

 

Alla medlemmar som uppfyller grundkraven är välkomna att anmäla sitt intresse

I den gemensamma och nyligen uppdaterade utbildningsplanen (länk ovan) finner du de grundläggande kraven på en blivande domare och där beskrivs också de olika stegen från en ansökan till auktorisation.

 

Brinner du för hundar? Vill du vara en avgörande del i utvecklingen av våra jakthundsraser? Har du tid och möjlighet att engagera dig? Uppfyller du de grundläggande kraven? Då är du kanske den vi söker. Ta steget nu och anmäl ditt intresse genom att fyll i din intresseanmälan (länk ovan) och skicka den till SSRKs kansli.

 

Efter intervju och kompletterande remiss till SSRKs avdelningar och aktuella rasklubbar, kan du sedan kallas som elev. Tillsammans med din mentor och blivande domarkollegor utbildas du sedan till färdig domare genom dina tjänstgöringar som elev och senare aspirant.

 

Vi bekostar din utbildning

Den största nyheten inför 2019 är att SSRK framöver kommer att bekosta dina resor till dina uppdrag som elev, under preparandkursen och efterföljande aspiranttjänstgöring. Arrangerande avdelningar och rasklubbar brukar stå för kost och logi när detta behövs.

 

Vi arbetar också för att hitta lösningar för att ge alla våra jaktprovsdomare bättre ekonomiska förutsättningar, och för att göra våra utbildningar mer effektiva.

 

Har du frågor?

Om du har frågor omkring domarutbildningen är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig inom SSRK huvudstyrelse.
Mats Lindmark, utbildning@ssrk.se, 070-269 17 10

 

Du kan också ta direktkontakt med den jaktansvarig för respektiv ras.
Sören Swärdh, retrieverjakt@ssrk.se, 070-651 59 59
Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Elsebeth Bergqvist-Stoltz, spanieljakt@ssrk.se, 08-57 14 04 35, 070-690 12 12

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

 

 

Mål, krav och upplägg

 • Instruktören ska erhålla sådana kunskaper att hon/han kan leda en kurs i viltspår, i vilken deltagarna ska få en teoretisk inblick i praktiskt eftersök samt kunna förmå sin hund att utföra ett viltspår prov, baserat på artificiellt blodspår.
 • Instruktören ska kunna sammanställa en lämplig kursplan beroende på vilken typ av kurs som ska genomföras.

Förkunskaper

 • Fört egen hund i samtliga klasser med goda resultat.
 • Har god erfarenhet av att ha tränat och lagt spår åt egna och andras hundar.
 • Har referenser från SSRK-avdelningens styrelse som lämplig.

Upplägg

Helgutbildning där en teoretisk och en pedagogisk del utförs på fredagen och sedan praktiskt genomförande lördag/söndag varvat med återkoppling mot de teoretiska och pedagogiska delarna.


En hemtenta efter kurshelgen.

 

Godkänd diplomerad instruktör har deltagit i teoripassen, är godkänd i den praktiskt delen samt godkänd i hemtentan.

 

Certifierade och diplomerade WT-domare, retriever

Listan som PDF >>

 

WT domare retriever bild 2019 01 17 

Utbildning av Diplomerad WT-domare Retriever

 

Utbildningsplanen fastställd 2017-10-05. Dokumentet som PDF >>

 

 

Kylig elevinsats, Backamo i november

WT domarutbildning Backamo 20171119

Helgen den 18–19 november genomfördes i HS regi en grundutbildning för blivande diplomerade Working test domare retriever. Platsen denna gång var Backamo lägerplats utanför Ljungskile på västkusten. Totalt deltog 10 domarelever. Detta var den andra centralt anordnade utbildningen.

 

Samtliga elever godkändes av handledarna Mats Närling och Ingela Funck. Innan eleverna kan titulera sig diplomerad Working test-domare Retriever ska de genomföra två godkända aspiranttjänstgöringar under handledning av en certifierad WT-domare, tillika jaktprovsdomare. Den praktiska delen av utbildningen dag två genomfördes i kallt och påfrestande väder. Till sin hjälp hade domareleverna ett flertal hundar i olika klasser som de fick bedöma.

Mats Lindmark Utbildningsansvarig SSRK/HS

 

 

 

 

instruktorsutbildning_650

I november 2011 startade en utbildning av nya instruktörer i SSRK:s regi. Kurshandledare är
Susanna Hultman. Deltagarna går fyra kurshelger med instuderingsuppgifter mellan
kurstillfällena. Alla avsnitt i utbildningen är obligatoriska för kursdeltagaren och kursen
ska vara avklarad inom en 12-månadersperiod. 2011-2012 års kurs är förlagd till följande helger:


Helg 1, 4 - 6 november 2011: Etologi – valpuveckling. Ansvarig: Ingrid Tapper
Helg 2, 20 - 22 januari 2012:    Organisation – pedagogik. Ansvariga: Susanna Hultman, Bitte Sjöblom
Helg 3, 23 - 25 mars 2012: Vardagslydnad – jaktlydnad. Ansvarig: Kerstin Andersson
Helg 4, 3 - 5 aug 2012: Apporteringens grunder

Alla deltagarna i kursen har gedigen erfarenhet av sin ras och nästan alla har erfarenhet av att leda kurser. Flera har instruktörsutbildningar från andra organisationer.

Inom 12 månader efter avslutad kurs ska deltagarna ha gjort sina slutskrivningar, som tillhandahålls och rättas av utbildningsansvarig i SSRK/Hs. Vid godkänt resultat får deltagaren en legitimation som diplomerad instruktör.

SSRK:s diplomerade instruktörer har behörighet att leda valputvecklingskurser samt vardags- och jaktlydnadskurser.
Efter diplomeringen kan man välja att gå vidare och utbilda sig till certifierad SSRK-instruktör, då är man väl behörig att leda apporterings- och jaktkurser.


Deltagare

Mahtilde Fokine, SSRK Östergötland
Olof Lydén, SSRK Småland
Moa Ågren, GRK Östergötland/Södermanland
Linda Dahl, GRK
Hanna Nilsson, Jaktansvarig GRK Halland
Annhilde J Birkestrand, SSRK Västra
Birthe Löfqvist, SSRK Södra
Kristin Wendel, WSSK (Welsh Springer Spaniel klubben)
Lena Andreasson, Clumberklubben
Maria Hellström, LRK Östra
Anne "Titti" Karlström, SSRK Västra
Regina Enge, SSRK Västra
Gunilla Hägglund Sjöström, LRK Västerbotten
Marie Steffenburg Wennberg, Field Spaniel klubben

Utbildning till jaktprovsdomare för retriever, tollare och spaniel

Ver. 5.14, 2016-05-13
Anmäld HS 2015-11-21 och 22, § 442

Reviderad HS 2016-05-13 (Domarutbildning Tolling, Förtydligande av de formella kraven, Erfarenhet)

Planen som PDF >>

 

utbildningsplan jaktprovsdomare 2016-05-13Planen

 

 

 

PDF >>

Så här skriver SSRKs huvudstyrelse i "Råd och Anvisningar för en framtida provledare- och kommisarieutbildning inom SSRK": 


"Utbildningen är att betrakta som en tvingande kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov och kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna arrangera jaktprov för avdelningar och rasklubbar på det sätt som alla regelverk föreskriver."


cert_kort_provledare_300RoA:n fastställdes av Huvudstyrelsen 2011-09-10 och du kan läsa den i dess helhet här. PDF >>

 

Rasklubbar och avdelningar har informerats efter hand. Brev till avdelningar och rasklubbar 2012-04-13. PDF >>

 

Observera att det ekonomiska bidraget till provledarutbildningen gällde 2012 och 2013.


Provledarutbildningen i korthet

Kursdeltagarna får tillgång till den kurspärm, jaktprovsregler och RoA som bör läsas igenom innan utbildningstillfället. En provledarutbildning upptar vanligtvis ungefär två dagar och startar med en presentation och genomgång av kursdeltagarnas bakgrund och erfarenheter från jaktprovsverksamhet.


Teori

 • Genomgång av rutiner inom respektive avdelning när det gäller organisation / kommunikation mellan parterna: avdelningens jaktprovssekreterare - provledare - kommissarie - kassör - avdelningens styrelse.
 • Genomgång av blanketter och rutiner för anmälan, bortlottning, PM.
 • Redovisning av provet, ekonomi.
 • RoA för provledare; noggrann genomgång, diskuterat, exemplifierat, erfarenheter från kursdeltagarnas sida.
 • Diskussion kring kopplingen mellan jaktprovets "moment" och ett praktiskt arbete under jakt för en apportör.
 • Diskussion kring val av provplats. Går det att på denna "provplats" bedöma hundens alla egenskaper? Finns det "reserv"-möjligheter att testa en egenskap ytterligare?

Praktik

Praktiska detaljer på provplatsen, krav på provmark, kontakt med markvärd, grannar, myndigheter, sanitära inrättningar m m. Deltagarna delas in i grupper där varje grupp får i uppgift att lägga upp ett prov i någon klass, beroende på antal deltagare och erfarenhet.

En "provmark" ritas upp på "vita tavlan" där alla förutsättningar är angivna i ungefärlig skala och samtliga grupper/klasser ska ha prov. Provskissen innehåller alla viktiga detaljer såsom exempelvis samlingsplats, hundstopp, markvegetation, bäckar, vatten, vattenvegetation, vindriktning.

Grupperna redovisar sina provuppläggningar och de andra grupperna får agera "startande" och diskutera provupplägget med eventuella problem, alternativ och lösningar. Beroende på årstid och plats får grupperna rekognosera "lämpliga" provmarker (vatten undantaget) i kursplatsens omedelbara närhet (gångavstånd).


Intresserad?
Om du är intresserad av att utbilda dig till och arbeta som provledare, anmäl ditt intresse till din avdelning.

certutb_07

Certifiering av provledare i Nymölla

7 - 8 juli 2012 certifierades de första provledarna i SSRK Södra. Bilden: Lennart Hansson, Huaröd, Viveka Brännström, Ramdala, Åsa Simonsson, Löberöd, Annika Edvardsson, Bräkne-Hoby, Micke Svensson, Åhus, och Niklas Brännström, Ramdala.


Grundutbildning


Krav för att bli antagen till diplomeringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och organisation.
 • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (instruktör retriever).
 • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
 • Lämplig praktisk och jaktlig erfarenhet från spaniel och retrieverns arbetsområden.
 • God kunskap i att träna och utbilda spaniel och/eller retriever.
 • Fört spaniel och/eller retriever på tävlingar och prov anordnat av SSRK eller SSRK-ansluten rasklubb med goda resultat som kan verifieras (beskriv vilken tävlingsform samt resultat du har erfarenhet av).
 • Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.

Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.

 

Godkänt avslutningsprov = Diplomering


Krav för att bli antagen till certifieringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Diplomerad instruktör
 • Varit instruktör på minst två kurser för sin avdelning eller rasklubb (dokumenterat)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört hund till pris i NBp A (instr. Spaniel)
 • Lämplig jaktlig erfarenhet
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare
 • Två referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Certifiering

 

 


 

Krav för att bli diplomerad instruktör, viltspår

Se dokumentet SSRK Instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår >>

 

 

 

Med gemenskap och ett genuint intresse för verksamheten och hundarna är steget att utbilda sig vidare för att kunna anta en aktivare roll inom klubben inte långt. Den samlade kunskapen bland klubbens aktiva medlemmar är en mycket stor tillgång som vi är stolta över och måna om att föra vidare till de mer nytillkomna medlemmarna.

SSRK har en omfattande utbildningsverksamhet och bedriver kontinuerligt utbildning av funktionärer, både centralt och runt om i landet. Klubbens blivande jaktprovs- och viltspårdomare rekryteras bland de egna medlemmarna.

judging_clindh_111001 
SSRK har även en egen instruktörsstab, utbildad för att tillhandahålla specifik träning för de medlemmar som vill utvecklas vidare tillsammans med sin hund. Därtill finns speciella instruktörsutbildare för att tillgodose utbildningsbehovet hos de instruktörer som ska verka inom klubben. Utbildningssidorna ger en inblick i de olika typer av utbildningar som bedrivs i SSRKs regi, samt hänvisar till information om de exteriörutbildningar som tillhandahålls av Svenska Kennelklubben. 

 

avslut

 

AKTUELLT

 

Kalibreringsutbildning spanieljaktprovsdomare samt funktionärer

kalibreringsutbildning spanieljaktprovsdomare 2018Deltagare i utbildningen. Främre raden: Torbjörn Augustinsson, kursledare funktionärsutbildningen, Olle Johannisson, kursledare kalibreringsutbildningen, Gunnar Petersson, Mona Stengård, Elsebeth Bergqvist, Morgan Hallgren, Anna-Victoria Ingemarsdotter, Peter Lanning, Mats Andersson, Mia Grödinger. Mittenraden: Eva-Lis Åkergården-Stenman, Ann-Kristin Holmgren, Magnus Karlsson, Liv Stoltz, Eva Skog, Caj Lindblom, Ewa Widén. Bakre raden: Marcus Sjöborg, Johan Stenebo, Willy Pettersson, Roger Marklund, Nils-Erik Andersson. Foto © Catharina Lundberg

 

Helgen 22-23 september genomfördes två spaniel-relaterade utbildningar i Enköping/Strängnäs:

 • En kalibreringsutbildning för spanieljaktprovsdomare av gällande riktlinjer och anvisningar för spanieljaktprov
 • En utbildning för funktionärer som agerar vid spanieljaktprov

Från 1 januari 2017 gäller ett nytt regelverk för spanieljaktprov. För att möjliggöra att redan auktoriserade domare tolkar och tillämpar regelverket på samma sätt, anordnar SSRK så kallad kalibreringsutbildning. Samtliga godkända spanieljaktprovsdomare inom SSRK inbjöds till kalibreringsutbildningen 22-23 september vara tio deltog.

 

För att proven ska genomföras på ett bra sätt, behövs funktionärer som känner till hur ett prov planeras, genomförs och avslutas. SSRK hade därför bjudit in samtliga SSRK-avdelningar och spanielrasklubbar att vardera skicka en representant till en funktionärsutbildning som genomfördes samma dagar och på samma plats som kalibreringsutbildningen för domare. 8 personer från olika SSRK avdelningar samt från Springerklubben deltog.

 

Lördagen ägnades åt teori. Olle Johannisson, SSRK Västra och godkänd A-provsdomare för spanieljaktprov, lotsade jaktprovsdomarna igenom gällande regelverk i en konferenslokal medan Torbjörn Augustinsson, SSRK Östra, gjorde det samma för funktionärerna i en annan lokal. I Torbjörns gäng var diskussionen inriktade på de olika funktionärsrollerna och vilken roll som gör vad och utmaningar som kan uppstå i rollen.

 

Söndagen omsattes teori till praktik. JIS (Jaktspaniels i Sverige) hade tagit på sig uppgiften att anordna ett träningsjaktprov nivå Segrarklass där domare och funktionärer fick agera under dagen. Tack till JIS och särskilt Anna-Victoria Ingemarsdotter för detta.

 

Domarna fick tack vare träningsjaktprovet riktiga exempel på vad som kan hända på ett prov. Detta gav input till diskussioner och bedömningar ute i fält. Funktionärerna utmanades också i sina roller, då den ordinarie provledaren in kunde komma till samlingen på morgonen…, strukna hundar, ”bångstyrig publik”, skyttar som behövde vatten och energitillskott under dagen för att inte krokna, och mycket annat som händer på ett prov och som måste fixas.

 

Utbildningarna genomfördes i samarbete mellan SSRK Spanieljaktkommitté och Utbildningskommitté i enlighet med SSRK UK:s utbildningsplan.

 

Helgens fika, luncher och tre-rätters middag på lördagskvällen tillagades av Mia Grödinger, SSRK Östra. Ett stort tack till Mia från SSRK UK för allt gott och närodlat som serverades.


Catharina Lundberg
Medlem i SSRK UK

 

 

 

 

 

 

 

 

SSRKs huvudsponsorer

Samarbetspartner

SJF liggande gronNYSSRK är medlem i Svenska Jägareförbundet. Vii har en rad gemensamma intressen och samarbetar i många frågor. Besök gärna Svenska Jägareförbundets hemsida >>

Annons

SSRKs raser

Amerikansk cocker spaniel

Chesapeake bay retriever

Clumber spaniel

Cocker spaniel

Curly coated retriever

Engelsk springer spaniel

Field spaniel

Flatcoated retriever

Golden retriever

Irländsk vattenspaniel

Labrador retriever

Nova scotia duck tolling retriever

Sussex spaniel

Welsh springer spaniel

 

Här hittar du utförlig information om alla våra raser >>

Aktuellt

Nya rutiner för rapporteringen av resultat

Viltspårprov: Information för viltspårfunktionärer >>

Utställning: Information för utställningsfunktionärer >>

GDPR Dataskyddsförordningen

Integritetsskydd för SSRKs medlemmar
SSRKs riktlinje >>

För avdelningar och rasklubbar:

Checklista GDPR >> (Word-fil)

Information om GDPR

SKKs hemsida >> 

Här finner du informationsfilmer, GDPR lagstiftningstexten, samt övrig allmän information vad GDPR innebär för vår verksamhet.

Pdf-filer på ssrk.se

När du klickar på en länk till en pdf så öppnas filen av din webbläsare. Om du sen hämtar en fil till din dator, för att fylla i en blankett eller bara läsa filen, behöver du Adobe Acrobat Reader.

get_acrobatreader  Hämta Acrobat Reader gratis