1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Planen som PDF >>

 

Instruktorsutbildning diplomeringsniva viltspar Sida 01

Certifierade och diplomerade WT-domare, retriever

Listan som PDF >> (uppdaterad  2018-07-27)

 

WT domare retriever 2018 07 27 

Utbildning av Diplomerad WT-domare Retriever

 

Utbildningsplanen fastställd 2017-10-05. Dokumentet som PDF >>

 

 

Kylig elevinsats, Backamo i november

WT domarutbildning Backamo 20171119

Helgen den 18–19 november genomfördes i HS regi en grundutbildning för blivande diplomerade Working test domare retriever. Platsen denna gång var Backamo lägerplats utanför Ljungskile på västkusten. Totalt deltog 10 domarelever. Detta var den andra centralt anordnade utbildningen.

 

Samtliga elever godkändes av handledarna Mats Närling och Ingela Funck. Innan eleverna kan titulera sig diplomerad Working test-domare Retriever ska de genomföra två godkända aspiranttjänstgöringar under handledning av en certifierad WT-domare, tillika jaktprovsdomare. Den praktiska delen av utbildningen dag två genomfördes i kallt och påfrestande väder. Till sin hjälp hade domareleverna ett flertal hundar i olika klasser som de fick bedöma.

Mats Lindmark Utbildningsansvarig SSRK/HS

 

 

 

 

instruktorsutbildning_650

I november 2011 startade en utbildning av nya instruktörer i SSRK:s regi. Kurshandledare är
Susanna Hultman. Deltagarna går fyra kurshelger med instuderingsuppgifter mellan
kurstillfällena. Alla avsnitt i utbildningen är obligatoriska för kursdeltagaren och kursen
ska vara avklarad inom en 12-månadersperiod. 2011-2012 års kurs är förlagd till följande helger:


Helg 1, 4 - 6 november 2011: Etologi – valpuveckling. Ansvarig: Ingrid Tapper
Helg 2, 20 - 22 januari 2012:    Organisation – pedagogik. Ansvariga: Susanna Hultman, Bitte Sjöblom
Helg 3, 23 - 25 mars 2012: Vardagslydnad – jaktlydnad. Ansvarig: Kerstin Andersson
Helg 4, 3 - 5 aug 2012: Apporteringens grunder

Alla deltagarna i kursen har gedigen erfarenhet av sin ras och nästan alla har erfarenhet av att leda kurser. Flera har instruktörsutbildningar från andra organisationer.

Inom 12 månader efter avslutad kurs ska deltagarna ha gjort sina slutskrivningar, som tillhandahålls och rättas av utbildningsansvarig i SSRK/Hs. Vid godkänt resultat får deltagaren en legitimation som diplomerad instruktör.

SSRK:s diplomerade instruktörer har behörighet att leda valputvecklingskurser samt vardags- och jaktlydnadskurser.
Efter diplomeringen kan man välja att gå vidare och utbilda sig till certifierad SSRK-instruktör, då är man väl behörig att leda apporterings- och jaktkurser.


Deltagare

Mahtilde Fokine, SSRK Östergötland
Olof Lydén, SSRK Småland
Moa Ågren, GRK Östergötland/Södermanland
Linda Dahl, GRK
Hanna Nilsson, Jaktansvarig GRK Halland
Annhilde J Birkestrand, SSRK Västra
Birthe Löfqvist, SSRK Södra
Kristin Wendel, WSSK (Welsh Springer Spaniel klubben)
Lena Andreasson, Clumberklubben
Maria Hellström, LRK Östra
Anne "Titti" Karlström, SSRK Västra
Regina Enge, SSRK Västra
Gunilla Hägglund Sjöström, LRK Västerbotten
Marie Steffenburg Wennberg, Field Spaniel klubben

Utbildning till jaktprovsdomare för retriever, tollare och spaniel

Ver. 5.14, 2016-05-13
Anmäld HS 2015-11-21 och 22, § 442

Reviderad HS 2016-05-13 (Domarutbildning Tolling, Förtydligande av de formella kraven, Erfarenhet)

Planen som PDF >>

 

utbildningsplan jaktprovsdomare 2016-05-13Planen

 

 

 

PDF >>

Så här skriver SSRKs huvudstyrelse i "Råd och Anvisningar för en framtida provledare- och kommisarieutbildning inom SSRK": 


"Utbildningen är att betrakta som en tvingande kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov och kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna arrangera jaktprov för avdelningar och rasklubbar på det sätt som alla regelverk föreskriver."


cert_kort_provledare_300RoA:n fastställdes av Huvudstyrelsen 2011-09-10 och du kan läsa den i dess helhet här. PDF >>

 

Rasklubbar och avdelningar har informerats efter hand. Brev till avdelningar och rasklubbar 2012-04-13. PDF >>

 

Observera att det ekonomiska bidraget till provledarutbildningen gällde 2012 och 2013.


Provledarutbildningen i korthet

Kursdeltagarna får tillgång till den kurspärm, jaktprovsregler och RoA som bör läsas igenom innan utbildningstillfället. En provledarutbildning upptar vanligtvis ungefär två dagar och startar med en presentation och genomgång av kursdeltagarnas bakgrund och erfarenheter från jaktprovsverksamhet.


Teori

 • Genomgång av rutiner inom respektive avdelning när det gäller organisation / kommunikation mellan parterna: avdelningens jaktprovssekreterare - provledare - kommissarie - kassör - avdelningens styrelse.
 • Genomgång av blanketter och rutiner för anmälan, bortlottning, PM.
 • Redovisning av provet, ekonomi.
 • RoA för provledare; noggrann genomgång, diskuterat, exemplifierat, erfarenheter från kursdeltagarnas sida.
 • Diskussion kring kopplingen mellan jaktprovets "moment" och ett praktiskt arbete under jakt för en apportör.
 • Diskussion kring val av provplats. Går det att på denna "provplats" bedöma hundens alla egenskaper? Finns det "reserv"-möjligheter att testa en egenskap ytterligare?

Praktik

Praktiska detaljer på provplatsen, krav på provmark, kontakt med markvärd, grannar, myndigheter, sanitära inrättningar m m. Deltagarna delas in i grupper där varje grupp får i uppgift att lägga upp ett prov i någon klass, beroende på antal deltagare och erfarenhet.

En "provmark" ritas upp på "vita tavlan" där alla förutsättningar är angivna i ungefärlig skala och samtliga grupper/klasser ska ha prov. Provskissen innehåller alla viktiga detaljer såsom exempelvis samlingsplats, hundstopp, markvegetation, bäckar, vatten, vattenvegetation, vindriktning.

Grupperna redovisar sina provuppläggningar och de andra grupperna får agera "startande" och diskutera provupplägget med eventuella problem, alternativ och lösningar. Beroende på årstid och plats får grupperna rekognosera "lämpliga" provmarker (vatten undantaget) i kursplatsens omedelbara närhet (gångavstånd).


Intresserad?
Om du är intresserad av att utbilda dig till och arbeta som provledare, anmäl ditt intresse till din avdelning.

certutb_07

Certifiering av provledare i Nymölla

7 - 8 juli 2012 certifierades de första provledarna i SSRK Södra. Bilden: Lennart Hansson, Huaröd, Viveka Brännström, Ramdala, Åsa Simonsson, Löberöd, Annika Edvardsson, Bräkne-Hoby, Micke Svensson, Åhus, och Niklas Brännström, Ramdala.


Grundutbildning


Krav för att bli antagen till diplomeringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Tränat och fört egen hund till pris i NKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört egen hund till pris i NBp B (instr. Spaniel)
 • Lämplig jaktlig erfarenhet genom att ha fört spaniel i jaktligt sammanhang
 • Lämplig jaktlig erfarenhet av retrieverns arbetsområden
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare
 • 2 st referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Diplomering


Krav för att bli antagen till certifieringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Diplomerad instruktör
 • Varit instruktör på minst två kurser för sin avdelning eller rasklubb (dokumenterat)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört hund till pris i NBp A (instr. Spaniel)
 • Lämplig jaktlig erfarenhet
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare
 • 2 st referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Certifiering

 

 


 

Krav för att bli diplomerad instruktör, viltspår

Se dokumentet SSRK Instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår >>

 

 

 

Med gemenskap och ett genuint intresse för verksamheten och hundarna är steget att utbilda sig vidare för att kunna anta en aktivare roll inom klubben inte långt. Den samlade kunskapen bland klubbens aktiva medlemmar är en mycket stor tillgång som vi är stolta över och måna om att föra vidare till de mer nytillkomna medlemmarna.

SSRK har en omfattande utbildningsverksamhet och bedriver kontinuerligt utbildning av funktionärer, både centralt och runt om i landet. Klubbens blivande jaktprovs- och viltspårdomare rekryteras bland de egna medlemmarna.

judging_clindh_111001 
SSRK har även en egen instruktörsstab, utbildad för att tillhandahålla specifik träning för de medlemmar som vill utvecklas vidare tillsammans med sin hund. Därtill finns speciella instruktörsutbildare för att tillgodose utbildningsbehovet hos de instruktörer som ska verka inom klubben. Utbildningssidorna ger en inblick i de olika typer av utbildningar som bedrivs i SSRKs regi, samt hänvisar till information om de exteriörutbildningar som tillhandahålls av Svenska Kennelklubben. 

 

avslut

 

AKTUELLT

 

Kalibreringsutbildning Working test retriever för jaktprovsdomare

I helgen 24-25 mars genomfördes en kalibrering av gällande riktlinjer och anvisningar för working test retriever ute på Svenska Jägareförbundets fina Öster Malma. Utbildningen genomfördes i samarbete mellan Utbildningskommittén och arbetsgruppen working test. 

 

Målgruppen för utbildningen var auktoriserade jaktprovsdomare retriever. Syftet med dessa utbildningar är att skapa samsyn och en gemensam tillämpning av regelverket för Working test retriever.

 

Mats Närling och Ingela Funck lotsade jaktprovsdomarna igenom det regelverk som gäller från den 1 januari i år. Till de sedan tidigare 21 certifierade Working test retriever-domare kan vi nu lägga ytterligare 9 stycken. Utöver dessa finns sedan tidigare 12 diplomerade Working test retriever-domare. Innan sommaren hoppas vi kunna diplomera några till. Aktuell domarlista Working test retriever >>

 

Den praktiska tillämpningen, som genomfördes i fint härligt vårväder, lades in efter en teoretisk genomgång av regelverket.

 

Ett stort tack till alla de hundförare som med sina hundar ställde upp som testekipage.

 

Mats Lindmark
Utbildningsansvarig SSRK

 

 

 

 

 

 

 

 


Det började så här...


1996 på Trollebo i Småland, drogs de första riktlinjerna upp för en utbildning av instruktörer som skulle vara unik för SSRK. Målsättningen var att skapa kursledare för en kursverksamhet baserad på just våra rasers jaktliga användningsområde.

Utbildningsplan och kurskompendium har författats av instruktörshandledarna själva, allt enligt Trolleboträffens direktiv.

Varje avdelning och rasklubb har haft chans att anmäla lämpliga personer som på hemmaplan ska kunna handha instruktörsutbildningen. I det första skedet var nästan alla avdelningar och de största rasklubbarna representerade i den grupp som aktivt arbetade i landet med utbildningen.

Målsättningen har varit att alla instruktörsutbildare träffas kontinuerligt för att förkovra sig inom viktiga delar av utbildningsverksamheten. 1998 träffades man i Mölltorp i Västergötland där Barbro Börjesson, dåvarande utbildningschef på Hundskolan i Sollefteå och erfaren mentaltestdomare, undervisade i mentalkunskap med tillhörande tester av SSRK-raser. 1999 var träffen förlagd till Norrfällsviken i Ångermanland, kursledare var Hasse Forsell och ämnet var pedagogik och undervisning. Därefter har diskussionsträffar bidragit till en allt större samsyn på vad som är bra och vad som behöver kompletteras i kursmaterial och utbildning.

1999 går till historien som det år då de första instruktörerna utbildades genom den nya kursplanen.

2004 passerar vi förmodligen siffran 200 när det gäller utbildade instruktörer inom SSRK.

2011 revideras utbildningen och nu använder man en kursbok tillsammans med relevanta delar av det ursprungliga materialet. Etologi delen är helt ny och följs av en PowerPoint. Utbildningsplanen är något reviderad men i stort sett densamma.Kurskompendiet bestod ursprungligen av en pärm med utbytbara papper som innehåller nära 200 sidor. Innehåller bl a förslag till kursplaner för samtliga de kurser SSRK förväntas anordna för sina medlemmar (valputveckling, dressyr, apportering, jaktträning för spaniel/retriever och viltspår) samt litteraturförteckning, regler, träningstips, allmänna bestämmelser, mm. Varje instruktörshandledare fyller på efter eget gottfinnande och behov.

Innehållet är ett levande material, d v s att detta uppdateras, revideras och kompletteras regelbundet. Copyright på kursmaterialet innehas av SSRK Hs samt de handledare som varit författare. Endast instruktörshandledarna har rätt att kopiera innehållet och då endast till sina instruktörselever.

På senare tid har det getts ut ett antal böcker om träning av retriever och spaniel och i revideringen 2011 har vi valt att också använda oss av material i bokform. Bok finns att köpa på SSRKs Kansli inför kursstart.

GDPR Dataskyddsförordningen

Integritetsskydd för SSRKs medlemmar
SSRKs riktlinje >>

För avdelningar och rasklubbar:

Checklista GDPR >> (Word-fil)

Information om GDPR

SKKs hemsida >> 

Här finner du informationsfilmer, GDPR lagstiftningstexten, samt övrig allmän information vad GDPR innebär för vår verksamhet.

SSRKs valberedning

valberedning 2018

Annons

SSRKs raser

Amerikansk cocker spaniel

Chesapeake bay retriever

Clumber spaniel

Cocker spaniel

Curly coated retriever

Engelsk springer spaniel

Field spaniel

Flatcoated retriever

Golden retriever

Irländsk vattenspaniel

Labrador retriever

Nova scotia duck tolling retriever

Sussex spaniel

Welsh springer spaniel

 

Här hittar du utförlig information om alla våra raser >>

Aktuellt

Nya rutiner för rapporteringen av resultat

Viltspårprov: Information för viltspårfunktionärer >>

Utställning: Information för utställningsfunktionärer >>

Pdf-filer på ssrk.se

När du klickar på en länk till en pdf så öppnas filen av din webbläsare. Om du sen hämtar en fil till din dator, för att fylla i en blankett eller bara läsa filen, behöver du Adobe Acrobat Reader.

get_acrobatreader  Hämta Acrobat Reader gratis

viltspar 2018 2

Viltspårmästerskapet

4 - 5 augusti >>

NM 11 - 12 augusti >>

NM på Facebook >>

rm 2014 logo liten20 - 21 oktober >>

Nordic Retriever Championship 2018 160 px 2Nordiskt Retrievermästerskap

27-28 oktober i Finland

Ansökan m.m. >>

Till tävlingens webbplats >>

 

Varm bil – en dödsfälla för hundenHund i varm bil 2

Läs mer på SKKs webbplats >>
Tabellen: Källa SKK 2014

valp 3Länkar till rasklubbar och SKK Köpa hund >>

Annons

Alla jaktprov

Direktlänkar till SSRK Provs aktuella provprogram

Uppfödare

valpkoparvarvning_160