1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTERSSRKs Huvudstyrelse 2011 / 2012

Telefon

E-post

Ordförande / VU

Jan Wiberg

Jan Wiberg


070 - 263 92 44

070 -263

 
newsletter

newsletter
Vice Ordförande / VU

Torbjörn Augustinsson
 

0730 - 69 76 33
 

newsletter

Sekreterare / VU

Tommy Winberg
 

070 - 824 86 33
 

newsletter

Kassör / (VU) / Suppleant 1
Agneta Olofsson 070 - 359 43 75

newsletter

Jaktprovsansvarig Spaniel
Torbjörn Augustinsson 0730 - 69 76 33
newsletter

Jaktprovsansvarig Retriever

Sören Swärdh

 
070 - 651 59 59
newsletter

Biträdande Jaktprovsansvarig Retriever / Suppleant 2
Ingela Funck 070 - 756 43 46
newsletter

Exteriöransvarig

Lena Rollmar
 
070 - 662 97 88
newsletter

Viltspåransvarig
Berth Nilsson 0705 - 28 59 56
newsletter

Utbildningsansvarig
Bitte Sjöblom 0708 - 36 35 32
newsletter

Avelsansvarig
Annika Thunfors 070-678 78 47
newsletter

Informationsansvarig
Rebecca Krig 070-731 45 66
newsletter

Ungdomsansvarig / Suppleant 3
Anna Hallgren 073 - 969 64 02
newsletter

Tollingjaktansvarig / Suppleant 4
Sverker Haraldsson 0733 - 33 60 58
newsletterSvenska Spaniel och Retrieverklubbens kommittéer bereder och lämnar förslag i ärenden inom sitt verksamhetsområde. Här kan du läsa mer om vad de gör och hur du kommer i kontakt med dem.

Kommitté och Hs - så fungerar det


Svenska Spaniel och Retrieverklubbens kommittéer arbetar på Huvudstyrelsens uppdrag, med frågor inom specifika områden. Vilka frågor en kommitté ska behandla och inom vilka områden kommittén har rätt att fatta beslut, regleras i delegeringsordningen som Huvudstyrelsen upprättar. I delegeringsordningen för respektive kommitté regleras också vilka arbetsuppgifter och uppdrag kommittén har att arbeta med.

Kommitténs beslut fastställs alltid slutgiltigt av Huvudstyrelsen genom godkännande av upprättade protokoll. De mötesprotokoll som kommittéerna upprättar publiceras tillsammans med det huvudstyrelseprotokoll de fastställs i.


Huvudstyrelsen utser kommittéerna


Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Huvudstyrelsen. Till kommittén knyts därefter personer med goda kunskaper inom kommitténs område och goda kontakter inom organisationen. Till kommittén kan knytas ytterligare personer som dock inte har rösträtt. Det kan vara exempelvis tjänstemän från kansliet eller personer med speciell kunskap inom kommitténs ansvarsområde.


Huvudstyrelsens och kommittéernas protokoll >>

Klubbens stadgar >> 


Avelskommitté 2017/19

Eva von Celsing, ordförande
avel@ssrk.se, 070-624 92 93
Annika Åkerman, annika@sugarloaf.se, 070-684 01 07
Anita Norrblom, anita@norrblom.se, 070-592 31 09
Lena Widebeck, lena@widebeck.se, 076-116 43 22


Exteriörkommitté 2017/19

Maria Köhlström, ordförande
exterior@ssrk.se, 0585-280 50, 076-180 23 36
Karin Friberg, karin@gilliam.se, 072-316 13 71
Lena Hägglund, flatcoat@algonet.se, 090-420 49, 070-639 90 64
Lena Rollmar, lena.rollmar@telia.com, 013-39 80 69, 070-662 97 88

Ungdom: Stina Frankesjö, vitsen66@hotmail.com

 

Funktionsbeskrivningskommitté 2017/19

Gunilla Lefwerth, ordförande
fbr@ssrk.se, 070-687 76 49
Cilla Hamfelt, cilla.hamfelt@gmail.com, 0174-213 25
Lotta Wennersten, lotta.wennersten@gmail.com, 076-320 0202
Robert Bohman, robertbohman@hotmail.com, 072-553 21 22

Ungdom: Anna Backe, anna_backe@hotmail.com, 070-302 74 70

 

Kontaktpersoner rasklubbar    

Chesapeake: Rebecca Krig, rebecca.krig@gmail.com, 070-731 45 66
Curly: Lena Gottfridsson, lena@curlycottage.se, 0320-395 64
Flat: Tina Engström, tinaflatcoat@hotmail.com, 0709-46 03 09
Golden: Lena Ohlsson, mentalitet@goldenklubben.se, 070-640 77 86
Labrador: Anders Hallgren, jakt.ansv@labradorklubben.se, 070-663 06 36
Tollare: Marina Johnsson, marina@minpost.nu, 070-734 70 86

 

Informationskommitté 2017/19

Marie Ahlqvist, ordförande
information@sssrk.se, 013-16 37 38, 0730-53 71 38
Lars Gunnar Lindén, webmaster@ssrk.se, 070-742 23 30

Ida Nilsson, information@ssrkvastra.se, 0709-13 40 37

Ungdom: Pernilla Lindmark, Pernilla_lindmark@hotmail.com

 

Tollingjaktkommitté 2017/19

Sverker Haraldsson, ordförande
tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Anders Wahlberg, anders@ducktails.se, 070-534 34 85, 0923-64 04 46
Torbjörn Holmgren, holmgren.torbjorn@telia.com, 070-340 18 59
Lasse Bengtsson, lb.lt@telia.com, 0430-105 59
Mats Gunnarson, mats62gunnarsson@telia.com, 0730-57 46 43

Marie Kinder, marie.kinder@skola.solvesborg.se, 0730-97 78 93
Ungdom: Emma Nilbrink, emma.nilbrink@live.se, 076-598 91 74


Spanieljaktkommitté 2017/19

Elsebeth Bergqvist-Stoltz, ordförande
spanieljakt@ssrk.se, 08-57 14 04 35, 070-690 12 12
Bartek Brejski, info@berraskurser.se, 070-723 28 42
Petra Johansson, jagarfamiljen@telia.com, 070-106 04 20
Morgan Hallgren, morganhallgren@hotmail.se, 070-563 40 47

Marcus Sjöborg, msjoborg1@gmail.com, 0760-87 83 03
Adjungerad: Birgitta Elofsson, biggan@fedelms.se, 073-619 04 36

 

Referensgrupp (Lyder under spanieljaktkommittén)
Sammankallande: Elsebeth Bergqvist-Stoltz, spanieljakt@ssrk.se, 08-57 14 04 35, 070-690 12 12
Springerklubben: Peter Lanning, jakt@springerklubben.org
Cockerklubben: Bodil Lignell, jaktansvarig@cockerklubben.org
Welshklubben: Torbjörn Håkansson, jakt@wssk.se
Am cocker cirkel, Magdalena Karlsson, disodils@alcegarage.se
Fieldklubben: Marie-Louise Larsson, sahlen.m@tele2.se
Clumberklubben: Stina Lindström, jakt@clumber.net
Sussex och IVS: Maria Köhlström, exterior@ssrk.se


Retrieverjaktkommitté 2017/19

Sören Swärdh, ordförande
retrieverjakt@ssrk.se, 070-651 59 59
Sven Ludvigsson, sven@happybirdhunters.se, 070-215 09 04, 0480-500 78
Per-Anders Norling, norling.pa@gmail.com, 076-161 94 17
Berth Nilsson, berth.n@bredband.net, 070-530 93 36, 033-28 59 56
Roger Westerman, roger.westerman@yahoo.se, 073-987 98 15, 016-720 41
Mirjam Axnér, mirjam@carmals.se, 070-535 77 52, 044-544 99
Ungdom: Wilma Steen, pimling99@gmail.com, 073-805 52 60

 

Referensgrupp
Willy Gustafsson
Lasse Johnson
Anders Carlsson
Mikael Rönnbäck

 

Arbetsgrupp för WT 2017/19  (Lyder under Retrieverjaktkommittén)
Anna-Lena Wendt, sammankallande
svartalwen68@gmail.com, 070-960 63 15
Hans Westblad, hans@actualis.se, 070-526 31 05
Ingela Karlsson, hulabackskan@hotmail.com, 070-230 03 03
Mats Närling, mats.narling@telia.com, 076-109 01 13, 0227-202 75
Gemensam mailadress: cprov@ssrk.se


Regelrevideringskommitté (retriever) 2017/19

Sören Swärdh, ordförande
jaktretriever@ssrk.se, 070-651 59 59
Roger Westerman, roger.westerman@yahoo.se, 073-987 98 15, 016-720 41
Per-Anders Norling, norling.pa@gmail.com, 076-161 94 17
Anders Carlsson, 04454499@telia.com, 073-356 89 12, 044-544 99
Carina Asp, lillhuldas@gmail.com, 070-522 92 46
Tina Engström, Flat, tinaflatcoat@hotmail.com, 070-946 03 09, 08-774 92 05
Eva Arnell-Ek, Golden, eva.arnell@glocalnet.net, 076-866 63 57
Daniel Broqvist, Labrador, dbt@bruks.com, 0278-411 05, 070-647 73 77

 

Arbetsgrupp för Egenskapsprotokoll (Lyder under Regelrevideringskommittén)
Sammankallande: Bitte Sjöblom, bittesjoblom@gmail.com, 0708-36 35 32
Ingrid Tapper
Emmelie Reinsson


Viltspårkommitté 2017/19

Caroline Hagström, ordförande
viltspar@ssrk.se, 073-687 01 99
Ewa-Lisa Hoel, elhoel24@gmail.com, 070-509 33 14
Stefan Lyshed Jakobsson, stefan@tokarp.se, 076-884 70 44, 013-29 77 18
Karin Björck, karinbjorck4@gmail.com, 0703-18 71 85, 054-57 89 67
Elisabeth Nilsson, lizzieanja@gmail.com, 070-345 04 09, 019-23 09 05
Ungdom: Åse Palm, ase.palm@gmail.com, 076-804 06 32
Adjungedrad: Lars-Inge Kvist, lars-inge.kvist@telia.com, 070-523 81 75,

046-73 81 75


Utbildningskommitté 2017/19

Mats Lindmark, ordförande
utbildning@ssrk.se, 08-770 20 50, 070-269 17 10
Magnus Lindström, magnus.lindstrom@barrelsmokes.se, 070-37665 50
Catharina Lundberg, gulsporrens@nordiq.net, 070-526 30 86
Ungdom: Emilia Bengtsdottir, e-emiliaa@live.se, 072-325 27 28

 

Domarutbildningsgrupp, DUG (Lyder under Utbildningskommittén)
Sammankallande: Mats Lindmark, utbildning@ssrk.se, 08-770 20 50, 070-269 17 10
Sören Swärdh, retrieverjakt@ssrk.se, 070-651 59 59
Elsebeth Bergqvist-Stoltz, spanieljakt@ssrk.se, 08-57 14 04 35, 070-690 12 12
Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Adjungerade:
Bitte Sjöblom, bittesjoblom@gmail.com, 070-836 35 32
Roger Westerman, roger.westerman@yahoo.se, 073-987 98 15

 

Arbetsgrupp för framtida domarförsörjning

Sammankallande: Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se, 0733-33 60 58
Sören Swärdh, retrieverjakt@ssrk.se, 070-651 59 59
Elsebeth Bergqvist-Stoltz, spanieljakt@ssrk.se, 08-57 14 04 35, 070-690 12 12
Caroline Hagström, viltspar@ssrk.se, 073-687 01 99

 

Ungdomskommitté 2017/19

Eva von Celsing, ordförande
avel@ssrk.se, 070-624 92 93
Paulina Sivautt, paulina.sivautt@gmail.com, 070-461 99 98

 

 

 

 

 

SSRKs huvudsponsorer

Samarbetspartner

SJF liggande gronNYSSRK är medlem i Svenska Jägareförbundet. Vii har en rad gemensamma intressen och samarbetar i många frågor. Besök gärna Svenska Jägareförbundets hemsida >>

Annons

SSRKs raser

Amerikansk cocker spaniel

Chesapeake bay retriever

Clumber spaniel

Cocker spaniel

Curly coated retriever

Engelsk springer spaniel

Field spaniel

Flatcoated retriever

Golden retriever

Irländsk vattenspaniel

Labrador retriever

Nova scotia duck tolling retriever

Sussex spaniel

Welsh springer spaniel

 

Här hittar du utförlig information om alla våra raser >>

Aktuellt

Nya rutiner för rapporteringen av resultat

Viltspårprov: Information för viltspårfunktionärer >>

Utställning: Information för utställningsfunktionärer >>

GDPR Dataskyddsförordningen

Integritetsskydd för SSRKs medlemmar
SSRKs riktlinje >>

För avdelningar och rasklubbar:

Checklista GDPR >> (Word-fil)

Information om GDPR

SKKs hemsida >> 

Här finner du informationsfilmer, GDPR lagstiftningstexten, samt övrig allmän information vad GDPR innebär för vår verksamhet.

Pdf-filer på ssrk.se

När du klickar på en länk till en pdf så öppnas filen av din webbläsare. Om du sen hämtar en fil till din dator, för att fylla i en blankett eller bara läsa filen, behöver du Adobe Acrobat Reader.

get_acrobatreader  Hämta Acrobat Reader gratis